Αξιόγραφα (Module)

Η εφαρμογή ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να παρακολουθεί πλήρως και να καλύπτει με ταχύτητα, ευχρηστία και ασφάλεια επιταγές και συναλλαγματικές.

Γενικά χαρακτηριστικά:

 • Παρακολούθηση επιταγών εισπρακτέων - πληρωτέων.
 • Παρακολούθηση συναλλαγματικών εισπρακτέων - πληρωτέων.
 • Παρακολούθηση πινακίων ανά τράπεζα.
 • Αυτόματη μαζική εξόφληση αξιόγραφων.
 • Εμφάνιση - εκτύπωση ληξιάριου.
 • Εμφάνιση - εκτύπωση ληξιάριου ανά τράπεζα.
 • Εμφάνιση - εκτύπωση καρτέλας αξιόγραφου.
 • Εμφάνιση - εκτύπωση καρτέλας αξιόγραφου ανά πελάτη.
 • Εμφάνιση - εκτύπωση καρτέλας αξιόγραφου ανά προμηθευτή.
 • Εμφάνιση - εκτύπωση αξιόγραφων κατά θέση.
 • Εμφάνιση - εκτύπωση Cash flow αξιόγραφων.
 • Εμφάνιση - εκτύπωση Cash flow αξιόγραφων ανά τράπεζα.
 • Εμφάνιση - εκτύπωση μεταβιβάσεων ανά τράπεζα.
 • Ανάλυση εξόφλησης τιμολογημένων πωλήσεων ανά πελάτη (εφόσον υπάρχει το αντίστοιχο σύστημα πελατών της e-MultiSoft ΙΚΕ).
 • Ανάλυση εξόφλησης τιμολογημένων αγορών ανά προμηθευτή (εφόσον υπάρχει το αντίστοιχο σύστημα προμηθευτών της e-MultiSoft ΙΚΕ).
 • Παραμετροποίηση κινήσεων.
 • Αυτόματη σύνδεση με το σύστημα λογιστικής της e-MultiSoft ΙΚΕ
 • Μαζική διαγραφή αξιόγραφων.
 • Εκτύπωση πρόχειρου και θεωρημένου βιβλίου απογραφής.

Η εφαρμογή ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ είναι ένα πακέτο ανεξάρτητο από τις λοιπές εφαρμογές που μπορεί να έχετε ενώ παράλληλα συνδέεται αυτόματα με τα συστήματα της e-MultiSoft.

Η εφαρμογή λειτουργεί standalone ή  δικτυακά σε ολα τα περιβάλλοντα Windows και σε Linux.