Ευκαιρίες Καριέρας

Η e-MultiSoft IKE είναι μία δυναμική εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής.

Δίνοντας πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα στο ανθρώπινο δυναμικό της, κατάφερε οι περισσότερες από τις συνεργασίες της να διατηρούνται από τη δημιουργία της μέχρι και σήμερα.

Με στόχο την επέκταση του προσωπικού της είναι πάντα ανοικτή σε συνεργασίες με αξιόλογα και φιλόδοξα στελέχη.