Η Εταιρεία

Η εταιρεία παραγωγής λογισμικού "Ε-MULTISOFT ΙΚΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ" με διακριτικό τίτλο "Ε-MULTISOFT ΙΚΕ" ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2018 και εδρεύει στον Κορυδαλλό. Οι ιδρυτές της εταιρείας είναι στο χώρο της πληροφορικής αρκετά χρόνια, διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία.

Η e-MultiSoft IKE καλύπτεται πανελλαδικά από ένα μεγάλο δίκτυο μεταπωλητών.

Η εταιρεία σήμερα απασχολεί 10 άτομα με μόνιμη σχέση εργασίας ενώ κατά διαστήματα απασχολεί εξωτερικούς συνεργάτες ιδιαίτερα στα τμήματα πωλήσεων και ανάπτυξης λογισμικού.
Το προσωπικό της εταιρείας έχει κατά μέσο όρο 20ετή εμπειρία.