Έσοδα – Έξοδα

Με την εφαρμογή έσοδα -έξοδα της εταιρείας e-MultiSoft ΙΚΕ έχετε πλήρη ανάλυση και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των λογιστικών βιβλίων Β' κατηγορίας.
Η εφαρμογή έσοδα -έξοδα η οποία καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας περιλαμβάνει: Ενημέρωση λογιστικού σχεδίου

 • Έτοιμο προτεινόμενο λογιστικό σχέδιο από την εγκατάσταση της εφαρμογής.
 • Παραμετρικός ορισμός μορφής των βαθμών από εσάς σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, με νέα φιλοσοφία παρακολούθησης των βιβλίων Β' κατηγορίας όπου μπορείτε να έχετε αναλυτικά μέχρι και τρίτο βαθμό ανάπτυξης.
 • Δυνατότητα ανάπτυξης στηλών έως και 99 για έσοδα-99 για έξοδα.
 • Παραμετρικός ορισμός του μεγέθους κάθε στήλης.
 • Συμμετοχή ενός λογαριασμού σε πολλές στήλες του βιβλίου εσόδων -εξόδων.
 • 9.999 διαφορετικοί συντελεστές κέρδους.
 • Παρακολούθηση υποκαταστημάτων για την εκτύπωση δηλώσεων Φ.Π.Α. (κεντρικό και υποκαταστήματα).

Ενημέρωση ημερήσιων κινήσεων

 • Με κινήσεις εσόδων και εξόδων και αυτόματο διαχωρισμό των κινήσεων.
 • Επιπλέον σενάρια άρθρων για online ενημερώσεις των συστημάτων πελατών και προμηθευτών ώστε να δημιουργούνται αυτόματα οι εγγραφές που χρειάζονται για τις καταστάσεις ΚΕ.ΠΥ.Ο.
 • Σενάρια εσόδων και εξόδων με δηλωμένους λογαριασμούς για την εισαγωγή -μεταβολή και διαγραφή εγγραφών, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται παντελώς οι λάθος πληκτρολογήσεις.
 • Σενάρια Ζ (ήτα) ταμειακών μηχανών με εσωτερική υφαίρεση ή μη.

Ενημέρωση από άλλα συστήματα

 • Αυτόματη δημιουργία εγγραφών εσόδων-εξόδων από την εμπορική διαχείριση της e-MultiSoft ΙΚΕ
 • Λογιστικοποίηση εγγραφών με όρια από -έως ώστε να δίνετε προς ενημέρωση τις ημερομηνίες που θέλετε.

Εμφανίσεις -εκτυπώσεις 
Ευρετήριο λογαριασμών με επιλογές λογαριασμών, επίπεδου λογαριασμών και επιλογές όλων ή ορισμένων ομάδων που σας ενδιαφέρουν. Ισοζυγίων με επιλογές ημερομηνιών, επίπεδου λογαριασμών, ομάδων και με επιλογή εμφάνισης λογιστικοποιημένων και αλογιστικοποίητων ή μόνο λογιστικοποιημένων εγγραφών. Καρτελών με επιλογές ημερομηνιών και με επιλογή εμφάνισης λογιστικοποιημένων και αλογιστικοποίητων ή μόνο λογιστικοποιημένων εγγραφών για κάθε λογαριασμό. Ημερήσιων κινήσεων με επιλογές λογαριασμών και επίπεδων, εμφάνιση των εγγραφών αναλυτικά ή συγκεντρωτικά ανά λογαριασμό ή ανά παραστατικό. Στατιστικά στοιχεία λογαριασμών ανά μήνα, συγκριτικά στοιχεία ετών για το τρέχον έτος και για δύο προηγούμενα.

Εργασίες Φ.Π.Α.

 • Διαχείριση λογαριασμών για κάθε πεδίο Φ.Π.Α. εκτύπωση των λογαριασμών. ενημέρωση και αυτόματη δημιουργία περιοδικών δηλώσεων από αρχείο λογαριασμών ή αρχείων συνδέσεων.
 • Διαχείριση περιοδικών δηλώσεων.
 • Εκτύπωση περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Διαχείριση εκκαθαριστικής με αυτόματη ενημέρωση από τις ήδη καταχωρημένες περιοδικές δηλώσεις.
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικής.

Βοηθητικές εργασίες

 • Σενάρια πελατών-προμηθευτών, σενάρια εσόδων-εξόδων, σενάρια ταμειακών μηχανών Ζ, ενημέρωση ομάδων λογαριασμών, μαζική μεταβολή συντελεστών κέρδους, ενημέρωση στατιστικών στοιχείων από προηγούμενα έτη.
 • Αυτόματη μεταφορά λογιστικού σχεδίου, σεναρίων, συντελεστών και στηλών από άλλη πρότυπη εταιρεία.
 • Δημιουργία νέας χρήσης.

Να τονίσουμε ότι για όλες τις επιλογές εκτυπώσεων που υπάρχουν στο σύστημα "εσόδων-εξόδων", πριν από κάθε εκτύπωση έχετε απεικόνιση στην οθόνη σας με τον τρόπο που θα εκτυπωθούν.