Γενική Λογιστική

Με το σύστημα Γενικής Λογιστικής της εταιρείας e-MultiSoft ΙΚΕ έχετε πλήρη ανάλυση και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των λογιστικών βιβλίων Γ' κατηγορίας. Η Γενική Λογιστική η οποία καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας περιλαμβάνει:Καταχωρητικά

 • Ενημέρωση λογιστικού σχεδίου με έτοιμο προτεινόμενο λογιστικό σχέδιο από την εγκατάσταση της εφαρμογής.
 • Παραμετρικός ορισμός μορφής των βαθμών από εσάς σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες για την ανάλυση των λογαριασμών.
 • Ενημέρωση ημερήσιων κινήσεων.
 • Με έτοιμους τύπους κίνησης απογραφής, εισπράξεων, πληρωμών, συμψηφιστικών, τέλους έτους. Επιπλέον σενάρια άρθρων για online ενημερώσεις των συστημάτων πελατών και προμηθευτών ώστε να δημιουργούνται αυτόματα οι εγγραφές που χρειάζονται για τις καταστάσεις ΚΕ.ΠΥ.Ο.
 • Σενάρια για όλους τους τύπους κινήσεων με δηλωμένους λογαριασμούς με αποτέλεσμα να αποφεύγονται παντελώς οι λάθος πληκτρολογήσεις.
 • Ενημέρωση από άλλα συστήματα.
 • Αυτόματη δημιουργία εγγραφών λογιστικής από την εμπορική διαχείριση της e-MultiSoft IKE
 • Λογιστικοποίηση εγγραφών με όρια από - έως ώστε να δίνετε προς ενημέρωση τις ημερομηνίες που θέλετε.

Εμφανίσεις - εκτυπώσεις

 • Ευρετήριο λογαριασμών με επιλογές λογαριασμών, επίπεδου λογαριασμών και επιλογές όλων ή ορισμένων ομάδων που σας ενδιαφέρουν.
 • Ισοζυγίων με επιλογές ημερομηνιών, τύπων κινήσεων, επίπεδου λογαριασμών, ομάδων, συνόλων και με επιλογή εμφάνισης λογιστικοποιημένων και αλογιστικοποίητων ή μόνο λογιστικοποιημένων εγγραφών.
 • Καρτελών με επιλογές ημερομηνιών και με επιλογή εμφάνισης λογιστικοποιημένων και αλογιστικοποίητων ή μόνο λογιστικοποιημένων εγγραφών για κάθε λογαριασμό.
 • Ημερήσιων κινήσεων με επιλογές λογαριασμών και επίπεδων, τύπων κινήσεων, εμφάνιση των εγγραφών αναλυτικά ή συγκεντρωτικά ανά λογαριασμό ή ανά παραστατικό.
 • Στατιστικά στοιχεία λογαριασμών ανά μήνα, συγκριτικά στοιχεία ετών για το τρέχον έτος και για δύο προηγούμενα και συγκριτικά στοιχεία ομάδων.
 • Επιπλέον στις εκτυπώσεις έχετε το γενικό καθολικό ανά μήνα, ανά ημέρα και προοδευτικό καθώς και το συγκεντρωτικό ημερολόγιο.

Εργασίες Φ.Π.Α.

 • Διαχείριση λογαριασμών για κάθε πεδίο Φ.Π.Α. εκτύπωση των λογαριασμών.
 • Ενημέρωση και αυτόματη δημιουργία περιοδικών δηλώσεων από αρχείο λογαριασμών ή αρχείων συνδέσεων.
 • Διαχείριση περιοδικών δηλώσεων.
 • Εκτύπωση περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Διαχείριση εκκαθαριστικής με αυτόματη ενημέρωση από τις ήδη καταχωρημένες περιοδικές δηλώσεις.
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικής

Βοηθητικές εργασίες

 • Σενάρια πελατών - προμηθευτών, σενάρια κινήσεων, ενημέρωση ομάδων λογαριασμών, ενημέρωση συγκεντρωτικού ημερολογίου, ενημέρωση στατιστικών στοιχείων από προηγούμενα έτη.
 • Αυτόματη μεταφορά λογιστικού σχεδίου και σεναρίων από άλλη εταιρεία.
 • Δημιουργία νέας χρήσης και μεταφορά υπολοίπων από προηγούμενη χρήση.

Να τονίσουμε ότι για όλες τις επιλογές εκτυπώσεων που υπάρχουν στο σύστημα "Γενική Λογιστική", πριν από κάθε εκτύπωση έχετε απεικόνιση στην οθόνη σας με τον τρόπο που θα εκτυπωθούν.