Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων

Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων

  • Η e-MULTISOFT IKE δημιούργησε ένα νέο πακέτο σε παραθυρικό περιβάλλον εύχρηστο, ταχύτατο και αξιόπιστο, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από οποιοδήποτε πακέτο μισθοδοσίας και αν έχετε, και καλύπτει πλήρως τις νέες απαιτήσεις του Ι.Κ.Α. που αφορούν στα οικοδομοτεχνικά έργα
  • Παραθυρικό
  • Ευκολία στη χρήση
  • Ορθότητα εγγραφών και πληροφοριών
  • Ενσωματωμένο εγχειρίδιο χρήσης (on line help)
  • Ιστορικότητα στοιχείων
  • Έλεγχος ορθότητας Α.Φ.Μ. εργοδότη και εργαζόμενου
  • Πληροφόρηση αριθμού ενσήμων ανά φάση έργου
  • Καταχώρηση κινήσεων ανά περίοδο με έλεγχο ημερομηνιών ώστε να μη συμπίπτουν οι ημερομηνίες εργασίας του εργαζόμενου από έργο σε έργο
  • Δυνατότητα μετακίνησης εργαζόμενου σε διαφορετικό εργοδότη και διαφορετικό έργο στον ίδιο μήνα