Μηχανογραφικά Ένσημα

Μηχανογραφικά Ένσημα (Α.Π.Δ. - Ι.Κ.Α.)

Η e-MULTISOFT ΙΚΕ δημιούργησε ένα νέο πακέτο σε παραθυρικό περιβάλλον εύχρηστο, ταχύτατο και αξιόπιστο, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από οποιοδήποτε πακέτο μισθοδοσίας και αν έχετε, και καλύπτει πλήρως τις νέες απαιτήσεις του Ι.Κ.Α. που αφορούν στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση.

  • Παραθυρικό
  • Ευκολία στη χρήση
  • Ορθότητα εγγραφών και πληροφοριών
  • Ενσωματωμένο εγχειρίδιο χρήσης (on line help)
  • Ιστορικότητα στοιχείων
  • Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ εργοδότη και εργαζόμενου
  • Πληροφόρηση στοιχείων εργαζομένων
  • Καταχώρηση κινήσεων ανά περίοδο με έτοιμα είδη αποδοχών
  • Εκτύπωση Α.Π.Δ., δημιουργία δισκέτας και δημιουργία αρχείου (για αποστολή μέσω internet)