Μισθοδοσία Ιδιωτικού Δικαίου

Μισθοδοσία

Η εφαρμογή Μισθοδοσία της εταιρείας e-ΜultiSoft ΙΚΕ η οποία αποτελείται από:

 • σύστημα προκαταβολών
 • σύστημα μισθοδοσίας και εργασίες τέλους έτους
 • παρακολουθεί με πλήρη ανάλυση τις κινήσεις μισθοδοσίας

Η Μισθοδοσία Ιδιωτικού Δικαίου καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις καθώς και τα λογιστικά γραφεία.Περιληπτικά από το σύστημα προκαταβολών έχετε:

 • Έκδοση προκαταβολών ανά βδομάδα, ανά δεκαπενθήμερο ή για όποιο χρονικό διάστημα ορίσετε για όλους ή για ορισμένους ή για μια ομάδα εργαζομένων που εσείς θα επιλέξετε.
 • Αυτόματη ενημέρωση προκαταβολών με όρια μισθοδοτούμενων και χρονικών περιόδων.
 • Εκτύπωση αποδείξεων προκαταβολών.
 • Εκτύπωση κατάστασης προκαταβολών.
 • Εμφάνιση και εκτύπωση καρτέλας προκαταβολών ανά εργαζόμενο.

Το σύστημα μισθοδοσίας αποτελείται από:

 • Ενημέρωση αρχείου εργαζομένων (βασικά στοιχεία, -όνομα, επώνυμο, κ.λ.π.- στοιχεία αποδοχών, στοιχεία κρατήσεων, στοιχεία δανείων, στοιχεία σύμβασης Π.Δ.156 κ.α.).
 • Εύρεση μικτού από πληρωτέο.
 • Ενημέρωση κίνησης ανά εβδομάδα, ανά δεκαπενθήμερο και ανά μήνα.
 • 12 είδη αποδοχών, αυτόματη δημιουργία κινήσεων χωρίς καταχωρήσεις για όλους ή επιλεκτικά για τους μισθοδοτούμενους που θα ορίσετε.
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας με εκκαθάριση των προκαταβολών, για όλα τα είδη αποδοχών ή μόνο για τις κινήσεις που θα επιλέξετε.
 • Προετοιμασία κίνησης.
 • Έλεγχος κίνησης εργαζομένων.
 • Αυτόματη δημιουργία δώρου Πάσχα, Χριστουγέννων, άδειας, επίδομα αδείας, αποζημίωση μη ληφθείσης αδείας.
 • Αυτόματη δημιουργία αναδρομικών και αναδρομική αύξηση των ταμείων.
 • Και επιπλέον δημιουργία έως και 99 επιδομάτων, 99 κρατήσεων και 9999 ειδικοτήτων

Εμφανίσεις και εκτυπώσεις:

 • Μισθολογίων (έξι προσχεδιασμένες μισθοδοτικές καταστάσεις).
 • Αποδείξεων πληρωμής (πέντε προσχεδιασμένες εκτυπώσεις).
 • Καταστάσεων πληρωμών.
 • Δραχμική ανάλυση πληρωμών.
 • Αναλυτική κατάσταση ενσήμων.
 • Καταστάσεων ταμείων (Ι.Κ.Α. κ.λ.π.) και κρατήσεων.
 • Καρτέλα και καρτέλα κόστους εργαζομένων.
 • Ευρετήρια.
 • Καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας.
 • Κατάσταση παρουσίας.
 • Λήξη σύμβασης εργασίας.
 • Ατομικές συμβάσεις Π.Δ.156/94
 • Λογιστικό άρθρο με επιλογή μήνα ή πολλών μηνών για ενημέρωση του λογιστηρίου σας.
 • Υπολογισμός τριμήνου Φ.Μ.Υ.
 • Προγράμματα report για να σχεδιάζετε δικές σας εκτυπώσεις.

Στις εργασίες τέλους έτους έχετε:

 • Δημιουργία νέας χρήσης για να μεταφέρονται αυτόματα όλα τα βασικά στοιχεία των εργαζομένων από την προηγούμενη χρήση στη νέα.
 • Αυτόματη εκκαθάριση Φ.Μ.Υ. Για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις και τις βεβαιώσεις αποδοχών.
 • Έντυπο Ε7, συγκεντρωτική κατάσταση.
 • Βεβαιώσεις αποδοχών και ειδικές βεβαιώσεις για παραμεθόριες περιοχές.
 • Δημιουργία δισκέτας Φ.Μ.Υ. (για ΔΟΥ).

Επιπλέον η ?Μισθοδοσία Ιδιωτικού Δικαίου? συνδέεται αυτόματα με άλλα modules όπως:

 • Μηχανογραφημένα ένσημα
 • Α.Β.Α.
 • Αναδρομικά (αυτόματος υπολογισμός αναδρομικών)
 • Πληρωμές μέσω τραπεζών (τραπεζικοί λογαριασμοί).

Να τονίσουμε ότι για όλες τις επιλογές εκτυπώσεων που υπάρχουν στην εφαρμογή ?Μισθοδοσία Ιδιωτικού Δικαίου?, πριν από κάθε εκτύπωση έχετε απεικόνιση στην οθόνη σας με τον τρόπο που θα εκτυπωθούν.