Τομείς – Υπηρεσίες

Υπάρχουν έξι βασικοί τομείς με τους οποίους ασχολείται η εταιρεία και είναι:

1. Η ανάπτυξη τυποποιημένων λογιστικών και εμπορικών εφαρμογών.
Στον τομέα των τυποποιημένων προϊόντων ανήκουν τα λογιστικά και εμπορικά πακέτα που καλύπτουν ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ιδιαιτερότητες όπως είναι οι εισαγωγικές, εξαγωγικές, οι εταιρείες γενικού εμπορίου κ.λ.π.

2. Η ανάπτυξη λογισμικού προσαρμοσμένου ακριβώς στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.
Στο προσαρμοσμένο software ανήκουν όμως οι περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν μικρές ή μεγάλες προσαρμογές. Σαν κατηγορίες μπορούμε να αναφέρουμε τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, τις εταιρείες εισαγωγής και διανομής ποτών και πλήθος άλλων εταιρειών.
Η εστίαση της e-MultiSoft IKE στον τομέα του προσαρμοσμένου software είναι αυτή που τη διαφοροποιεί από τις άλλες εταιρείες του κλάδου οι οποίες παράγουν τυποποιημένο λογισμικό για μαζική προώθηση.

3. Η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογιστικού όπως τα LOGISTICS και τα P.O.S. συστήματα.
Σαν κατηγορίες μπορούμε να αναφέρουμε τα super markets, τα καταστήματα cash & carry, τα πολυκαταστήματα, τις εταιρείες συσκευασίας, τις εταιρείες αποθηκεύσεων και διανομών.

4. Η παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της σε σχέση με το λογισμικό που παράγει.
Στον τομέα της παροχής υπηρεσίας η εταιρεία προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου την εγκατάσταση, την εκπαίδευση, την συντήρηση και αναβάθμιση των εφαρμογών σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές απαιτήσεις, την αντιμετώπιση προβλημάτων καθώς και την εκπαίδευση των χρηστών.

5. Οι ολοκληρωμένες λύσεις μηχανοργάνωσης με υποστήριξη hardware και software.
Η εταιρεία ασχολείται με ολοκληρωμένες λύσεις και υποστηρίζει πλήρως κάθε πελάτη της και σε hardware. Αναλαμβάνει την πώληση, τοποθέτηση, αναβάθμιση των μηχανημάτων ενώ παρέχει και εκπαίδευση στους χρήστες.

6. Οι μελέτες, η οργάνωση και η μηχανοργάνωση των εταιρειών Logistics.
Η εταιρεία με εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη των εταιρειών Logistics ξεκινώντας από τη μελέτη που απαιτείται για τη διαμόρφωση του αποθηκευτικού χώρου και προχωρώντας στην μηχανογραφική και τεχνολογική κάλυψη προτείνοντας τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε ότι αφορά τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Ακόμη η e-MultiSoft IKE αναλαμβάνει την εγκατάσταση συστημάτων, τη δικτύωση τερματικών και περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και ασύρματων δικτύων για R.F. επικοινωνίες τερματικών και απομακρυσμένων σταθμών.